yahudilik
Büyüt
Yahudiliğe özgü cisimler (yukarıdan saat yönünde) Şabat mumlukları, el yıkama kasesi, Tora'nın kitaplarından biri ve Tanah, yad, şofar ve etrog kutusu. 

Sözlükte "yahudilik" ne demek?

1. Yahudi olma durumu, musevilik.
2. Yahudi dini, musevilikyahudilik

Yahudilik kelimesinin ingilizcesi

n. Judaism